Daftar Pelajar
Maklumat Pelajar
Cawangan
Nama
No IC
Umur
Jantina
Kaum
Agama
* Pekerjaan Pelajar
No Telefon (Bimbit)
Email Pelajar
Alamat
* Jika tidak berkenaan, sila masukkan tanda (-)
PERHATIAN UNTUK IBUBAPA / PENJAGA

Adakah maklumat anda sebagai ibubapa pernah didaftarkan di PTFJ sebelum ini?

Ya Tidak

* jika ya, anda tidak perlu mendaftarkan maklumat anda sekali lagi.
Maklumat Ibubapa / Penjaga
Nama Ibubapa / Penjaga
No IC Ibubapa / Penjaga
Pekerjaan Ibubapa / Penjaga
Email Ibubapa / Penjaga
* Alamat Ibubapa / Penjaga
No Telefon (Rumah)
No Telefon (Bimbit)
* Sila isi jika berbeza dengan alamat pelajar. Jika sama, sila masukkan tanda (-)
Maklumat Akademik
Sekolah
Tahun
Darjah / Tingkatan
Pencapaian Terkini
Hobi
Cita - Cita
Target
Fokus / Masalah
© 2019 PT FAIZA JAYA Powered by HelmiZaiki.com